Üniversite mi Kolej mi?

Üniversite mi Kolej mi?

Birçok kurum kendilerine başvuran öğrencileri herhangi yurtdışı okullarına kabul ettirmeyi çalışırken, Globalise’in büyük farkı; beraber çalıştığı öğrencisinin limitlerini ve amaçlarını en ince detayına kadar tanıyarak bir kariyer planlaması yapmasından geçer. Milli Eğitim Bakanlığımızla akademik ortaklıklarını her geçen gün güçlendiren Globalise, yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimizi dünyanın en saygın liselerine yollayarak onlara yükseköğrenimin kapılarını ardına kadar açıyor. Genellikle üniversiteler olmak üzere, zaman zaman da “kolej”lerin…

Türkiye’de özel ortaöğretim kurumları için kullanılan “kolej” ifadesi, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerimizin de bileceği üzere yabancı ülkelerde genellikle bizdeki kullanımından farklı tipte eğitim kurumlarına verilen bir isimdir.

Eğitim kalitesinin en üst seviyede olduğu ABD, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere, eğitim sisteminin çok dinamik birer parçası olan “kolejler” hakkında kimi detaylara aşağıda göz atalım.

Üniversite nedir, kolej nedir?

Bizim sıkça kullandığımız kalıbın aksine; Amerika’da kolej, bir lise ya da ortaöğretim okulunu değil, üniversite gibi lisans eğitimi veren bir eğitim kurumunu ifade eder. Hatta Amerikalılar bizim “üniversite” olarak bahsettiğimiz eğitim aşamasından “kolej” diye bahsetmeyi tercih eder. İki-yıllık bir kolej Associate’s Degree (Ön Lisans Derecesi) verirken, dört yıllık bir kolej ya da üniversite Bachelor’s Degree (Lisans Derecesi) verir.

Lisansüstü eğitim genellikle üniversiteler tarafından verilmekle birlikte, kolejler de belli konularda yüksek lisans eğitimi sunar. Genellikle üniversitelerden bağımsız olan kolejler, zaman zaman da üniversite bünyesindedir ve aynı kampüs içinde yer alır. İşte tam da bu yüzden Amerikalılar lisansüstü eğitimden ise “üniversite” diye bahseder.

İkisi de dörder yıllık eğitim verip lisans diploması kazandırmakla birlikte, kolej ve üniversiteler arasında doğal olarak bazı farklar da vardır. Lisansüstü eğitimin daha sıklıkla üniversiteler tarafından verilmesi, üniversitelerin bilimsel araştırma, fiziksel imkânlar, akademik kadro açısından bir miktar öne çıkmasına neden olur.

Buna karşın, üniversitelere göre daha küçük olan Amerikan kolejlerinde sosyalleşmek ve kendini rahatça ifade edebilmek daha kolaydır.

Amerikan kolejleri öğrencilerine iki eğitsel yaklaşım sunar: Temel lisans eğitimi ve mesleki/profesyonel yaklaşım.

Öğrencileri farklı düşünme, farklılıkları kabul etme, etkili bir şekilde konuşma ve yazma konularında geliştiren temel lisans eğitimine ek olarak, mesleki/profesyonel yaklaşım öğrenciyi üçüncü senesinden itibaren kariyer yapacağı alana doğrudan bir şekilde hazırlamaya başlar.

Amerika’da kolej eğitimi denince değinilmesi gereken “Community Kolejler”, devletçe ya da özel kurumlar tarafından bölge halkına eğitim vermek için kasaba ve şehirlerde kurulmuş eğitim kurumlarına verilen addır. Community kolejlerde gündüz çalışan öğrencilerin sertifikaya yönelik ve dört yıllık okullara transfer edilebilecek dersler almaları mümkündür. Görece çok daha ekonomik olan bu okullar, çoğu öğrenci için dört yıllık bir okula transfer öncesi ilk iki yılın derslerinin alındığı okullardır.

Amerika ve Kanada kolej sistemleri benzerlikleri

Amerika’daki Community kolejlerine benzer şekilde, Kanada’da da bu okullar genellikle dört yıllık üniversitelere transfer edilebilecek dersleri ilk iki yılda öğrencilerine verirler ve bir anlamda üniversite transfer görevi üstlenirler.

Birçoğu ISO sertifikasına sahip olmak üzere, Kanada’da yaygın olan kolejler profesyonel yaşamda geçerliliği olan ve genellikle çalışma devresini de içine alan 1-3 senelik profesyonel programlar sunarlar. Genel akademik konulara ek olarak, belirttiğimiz üzere mesleki anlamda özel müfredat programları da sunan bu okullar, daha az mevcutları, sosyalliğe üst düzeyde imkân vermeleri, etkileşimli öğretim sistemleri ile üniversitelere göre yer yer önemli artılara sahiptir.

Özellikle de sağlık, işletme, sosyal hizmetler gibi alanlardaki yoğunluklarıyla Kanada işgücüne önemli katkılarda bulunan Kanada kolejleri kamunun çalıştığı alanlardaki ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için sürekli olarak değişim ve yeniliği öngören dinamik eğitim kurumlardır.

İngiltere'de kolej eğitimi köklü bir gelenek

İngiltere, köklü eğitim sistemine dâhil birçok tarihi kolejiyle gerek İngiliz gerekse de dünyanın dört bir tarafından uluslararası öğrencilere hizmet vermektedir. Yurtdışında eğitim söz konusu olduğunda dünyanın en çok tercih edilen ülkelerinden biri olan İngiltere’de kolej eğitimi almak isteyen yabancı öğrenciler için birçok avantaj vardır.

Söz konusu kolejlerden birine kabul edilen öğrenci, yabancı dilini, yani İngilizcesini geliştirdikten sonra mesleki eğitim almak isterlerse o koleje devam edebilir, belli kolejlerde okuyan öğrenciler ise kolejden sonra üniversite son sınıfa geçiş yapıp üniversite diplomasına da sahip olabilirler. Zengin kütüphaneler, teknolojik altyapılar, bilgisayar ve fen laboratuvarları gibi akademik artıların dışında kolejlerin en büyük kişisel gelişim avantajlarından biri kuşkusuz ki, İngilizce yeteneklerinin, bu kolejlerde okuyan İngiliz öğrencilerin de etkisiyle en üst seviyeye çıkmasıdır.

Öğrenci sayılarının yüksek olduğu kolejler, sosyal aktivite anlamında da oldukça zengindir. Kolejlerde kurulan öğrenci birlikleri ve bu birliklerin organize ettiği özel aktiviteler de benzer şekilde yabancı öğrencilerle İngiliz öğrencilerin kaynaşmasına yardımcı olur.

Globalise ayrıcalıkları için iletişime geçin

Amerika, Kanada, İngiltere ya da diğer ülkelerdeki kolejler hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak, size uygun bir kolej bulup akademik kariyerinizi zenginleştirerek meslek hayatınıza hazırlanmak için hemen Globalise ile iletişime geçin ve ayrıcalıklardan hemen faydalanmaya başlayın.